Bothnia Slowridersien vuosikokouksen päätöksiä 2021

Suurkiitos kaikille osallistuneille.

Uudeksi BSR:n puheenjohtajaksi valittiin Kari Hietamäki.

Johtokunnan jäsenet: sihteerinä jatkaa Riitta Härtell, rahastonhoitajana
Lotta Finneman, Lars Storm, sekä uusina jäseninä Johan Westerback ja
Mats Sabel.

Talousasioiden todettiin olevan kunnossa.

Hyväntekeväisyyteen kerätyt varat lahjoitetaan Onkilahden puistossa
toteutettavaan Lasten riehaan.

Ajoja jatketaan entiseen tapaan tiistaisin klo 18.30 lähdöt Runsorin
ABCltä.

Lauantai ajot spontaanisti Facebookissa ilmoitellen.

Enduroryhmä jatkaa myös entiseen tapaan Lars Stormin johdolla.

Tiistaiajojen vetäjät kesällä 2022: Kari Hietamäki, Johan Westerback ja
Mats Sabel.

Tiistaiajojen kohteet johtokunta selvittelee maalis-huhtikuun aikana.

P.S uusi puheenjohtaja toivoo, että kaikki tiistaiajoihin osallistujat kävisivät ottamassa koronarokotteet, niin se mahdollistaa ensi kesänä
ajojen toteuttamisen. Voi olla, että kohdepaikkamme eivät ota vastaan muutoin kuin koronapassin omaavat. Huomioikaa että rokotusten

väli on yli puolivuotta kokonaisuutena 1-3 rokotteiden välillä.

Bothnia Slowridersin johtokunta

Beslut från Bothnia Slowriders årsmöte 2021

Stort tack till alla som deltog.

Kari Hietamäki valdes till ny ordförande för BSR.

Styrelseledamöter: Riitta Härtell fortsätter som sekreterare, Lotta Finneman som kassör, Lars Storm

samt nya styrelsemedlemmar Johan Westerback och Mats Sabel.

Den ekonomiska situationen visade sig vara i sin ordning.

Pengarna som samlats in för välgörenhet kommer att gå till Metviks parkens Barn jippo .

Körningarna fortsätter som tidigare på tisdagar kl 18.30 med avgång från Runsor ABC.

Lördagskörningar annonseras vid behov på Facebook.

Även Endurogruppen fortsätter som tidigare med Lars Storm i spetsen.

Dragare för tisdagskörningar sommaren 2022: Kari Hietamäki, Johan Westerback och Mats Sabel.

Styrelsen kommer att utreda destinationerna för tisdagskörningarna under mars-april.

P.S den nya ordförande hoppas att alla som deltar i tisdagskörningar skulle gå och ta coronavaccin, för att göra det möjligt att genomföra körningarna nästa sommar. Det kan vara att våra destinationer inte tar emot andra än personer med coronapass. Observera att intervallet mellan vaccinationerna är över ett halvtår totalt mellan den 1 och den 3.

Styrelsen för Bothnia Slowriders