HEI KAIKKI! HEJ ALLA!

HEI KAIKKI!

Kuten olette huomanneet, niin korona epidemiasta johtuen ei tänä vuonna järjestetty Slowridersien perinteistä hjulfestiä / pikkujoulua. Osanottajien määrä olisi jouduttu rajaamaan 10 henkilöön, joten sellainen ei olisi ollut mielekästä.

Tässä tilanteessa lienee järkevintä, että nykyinen johtokunta / hallitus jatkaa tehtävissään siihen saakka, kunnes voimme järjestää vapaan rajoituksettoman vuosikokouksen tai toimii seuraavaan hjulfestiin / pikkujouluun, jossa nämä valinnat on perinteisesti tehty.

Joka tapauksessa Slowridersien hallitus / johtokunta sitoutuu järjestelemään ensikesän ajokohteet entiseen tapaan. Kohteet julkaistaan huhtikuun aikana sekä täällä facebookissa että Slowridersien kotisivulla.

Slowridersien hallitus toivottaa kaikille Oikein Hyvää Joulua ja korona vapaata ajokautta / vuotta 2021

HEJ ALLA!

Som ni har märkt har det inte p.g.a corona pandemin ordnats någon traditionell Slowriders hjulfest / lillajul i år. Deltagarantalet skulle ha avgränsats till 10 personer och det skulle inte ha varit meningsfullt.

I den här situationen är det förmodligen mest meningsfullt, att nuvarande ledningsgrupp / styrelsen fortsätter tills vi kan ordna ett årsmöte utan begränsningar eller så att styrelsen fungerar fram till nästa hjulfest / lillajul, där dessa val traditionellt har gjorts.

I vilket fall som helst förbinder sig styrelsen / lednignsgruppen för Slowriders att ordna nästa sommarens destinationer som tidigare. Destinationerna kommer att publiceras under april månad både här på facebook och på Slowriders hemsida.

Styrelsen för Slowriders önskar Er alla Ett Riktigt God Jul och coronafri körsäsong / år 2021