Tietoa Slowridersista * Information om Slowriders

Tietoa Bothnia Slowridersin menneisyydestä ja nykytilanteesta

Bothnia Slowriders perustettiin 1997

Aluksi oli vain muutaman hengen porukka Wärtsilän työntekijöitä ja heidän kaverinsa, yhteensä 7 moottoripyöräilijää, josta homma lähti kasvuun.  Sten-Erik Björkman, Hans-Olof Norrgård, Christer Kantola, Leif Lindström, Kaj Lönnvik, Kimmo Kanerva ja ??? , jotka kokoontuivat ensimmäisen kerran Vaasan torille toukokuun loppupuolella 1997. Ja vain pari kuukautta myöhemmin torilta matkaan lähti jo pitkästi yli 100 moottoripyöräilijää.

Vuonna 2023 Bothnia Slowridersien jäseniä on arviolta n. 400-600. Ryhmän suuruutta on vaikea arvioida, koska virallista jäsenrekisteriä ei ole nyt, eikä koskaan ole ollut.

Facebookissa BSR:llä on oma ryhmä, jossa seuraajia alkaa olla lähes 700.

Bothnia Slowridersilla on myös omat kotisivut: bothniaslowriders.fi

BSR:llä ei ole kerätty koskaan jäsenmaksua, mutta pieniä lahjoituksia voi laittaa tilille FI43 4055 0017 0560 66, jolla katetaan juoksevia kuluja kuten kotisivujen ylläpitämistä sekä FB välistä linkitystä yms.

BSR ei ole virallisesti rekisteröity yhdistys, mutta organisoitunut harrasteryhmä, jolla on puheenjohtaja ja 4-6 hallituksen jäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan vuosikokouksen yhteydessä.   

BSR:n puheenjohtajina toimineet

Sten-Erik Björkman 1997-2003; Roger Svanfors 2003-2018; Lars ”Lasse” Jokela 2018-2020 ja      

Kari Hietamäki 2020-                       

Alkutaipaleelta

Ensimmäinen ajo lähti matkaan Vaasan torilta ja suuntautui Raippaluotoon, jonne vielä siihen aikaan matka taittui moottoripyöräilyn lisäksi lossilla ja osallistujia ja pyöriä oli em. seitsemän.

Bothnia Slowridersien ajatuksena oli alusta alkaen saada myönteistä näkyvyyttä moottoripyöräilylle ja osoittaa, että moottoripyöräilijät eivät ole kaahareita, vaan liikennesääntöjä noudattavia tavallisia kansalaisia, joita yhdistää yhteinen nautinto moottoripyöräily. Bothnia Slowridersien nimen keksi perustajajäsenistä Christer Kantola ja nimi otettiin käyttöön heti ensimmäisen kesän aikana.

Tiistaiajot

Tiistaiajot lähtivät aluksi Vaasan alatorilta n. 20-vuoden ajan (1997-2016)

Lukuisan osallistujamäärän johdosta lähtö torilta oli hankalaa liikennevalojen vuoksi, joka katkoi matkaan lähtevää letkaa. Liikenteen sujuvuuden vuoksi uudeksi lähtöpaikaksi valittiin vuonna 2016 Runsorin ABC.

Matkaan lähdetään klo 18.00

Tiistaiajoihin osallistuu nykyisin säästä riippuen 10-120 motoristia. Sateella 10 ja kauniilla säällä yli sata motoristia ei ole täysin tavatonta edelleenkään.

Tiistaiajot kohdistuvat noin 100 km säteelle Vaasasta oleviin kohteisiin. Ajokohteisiin ollaan ennakkoon yhteydessä ja sovitaan toiminta käytännöistä. Valmisteluista vastaa hallitus ja puheenjohtaja.

Yhteinen ajokausi alkaa Vapusta ja päättyy syyskuun viimeiseen tiistaihin.

Lauantaiajot

BSR on järjestänyt myös lauantaisin ajoja, jotka ovat olleet hieman pidempiä kuin tiistain ilta-ajot. Lauantaiajojen pituudet ovat vaihdelleet n. 200-500 ajokilometrin välillä / ajokerta.

Pidempiä matkoja ja ulkomaille

Jo ensimmäisten vuosien aikana Bothnia Slowridersit tekivät pidempiäkin matkoja, joista ainakin yksi suuntautui kotimaassa Valamon luostariin ja toinen Ruotsin Höga Kusten seudulle jne.

Roger Svanforsin puheenjohtajakausina tehtiin useita ulkomaille suuntautuvia moottoripyörä reissuja. Osa matkoista suuntautui Karjalaan Venäjälle, osa Viroon ja Baltian maihin sekä myös Ruotsiin ja Norjaan sekä Keski-Eurooppaan. Matkoja eri MotoGP tapahtumiin on myös järjestetty.

Mukana

Vaasan Nice-Riders on toiminut vuosia hyvässä yhteistyössä myös Slowridersien kanssa, vaikka toimivatkin itsenäisesti. Ryhmä muodostuu pelkästään naiskuljettajista.

Maastopyöräryhmä toimii myös osana Slowridersiä. Maastopyöräryhmä suuntaa myös n. kerran kuukaudessa tiistaiajojen kohteeseen metsätiereittejä taittaen.

Bothnia Slowridersin moottoripyöräilijät vaihtelevat  vasta-alkajista koko ikänsä ajaneisiin.  Mukana on niin miehiä kuin naisiakin, joskin enemmistö muodostuu miehistä. Joka tapauksessa naiset ovat lämpimästi tervetulleita porukkaan mukaan.

BSR:n mukaan mahtuu kaikki 125 kuutioisista 5700 kuutioisiin pyöriin, eikä kenenkään tarvitse tuntea oloaan ei toivotuksi pyörän koon tai merkin suhteen. Kaikki ovat tervetulleita. Ja koska toimimme Pohjanmaalla ja Vaasan seudulla niin luontevaa on myös se, että ryhmä on luonnollisesti  kaksikielinen.

Ajot suoritetaan aina normaalia liikenne käyttäytymistä ja nopeusrajoituksia noudattaen, sillä olemmehan Slowriders.

On osallistuttu

Vuosien varrella on järjestetty ns. ruosteenpoistoajoja mm. Botniaringillä Jurvassa. Ruosteenpoistoajon tarkoituksena oli talven jälkeen verestää ajotuntumaa keväällä omaan pyöräänsä saaden neuvoja mm. kokeneilta kuljettajilta ja autokoulun opettajilta.

BSR on osallistunut myös useisiin erilaisiin ”tempauksiin”, kuten moottoripyörien minimessut Seinäjoella tai hyväntekeväisyys keräyksiin tuottaen varoja lastenkotiin Karjalassa, motoristien Motukka kriisirahastoon ja lasten ja nuorten tapahtumien toteuttamisen tukemiseen.

Vappuajo, joka aloittaa ajokauden on yhteinen Waasa MC-kerhon kanssa. Järjestelystä on pääosin vastannut Waasa MC, mutta BSR:n ajajat ovat osallistuneet aina yhteiseen kauden avaukseen. Tällöin Vaasan läpi ajaa 300-500 moottoripyörää letkassa. Näky on näyttävä ja katujen vierustat täyttyvät paikalle tulleista katsojista.

Iloisesti yhdessä

Kaiken lähtökohtana on moottoripyöräilystä nauttiminen yhdessä ajaen ja iloisen ja hyvän mielen jakaminen hyvässä seurassa mukavan harrastuksen parissa. Keskeistä on myös arvostettavan ajokulttuurin ylläpitäminen moottoripyöräilyssä.

Jos kiinnostuit, niin ota suunnaksi kesällä tiistaina klo 18.00 Runsorin ABC ja tervetuloa mukaan!

Ystävällisin motoristiterveisin puheenjohtaja Kari Hietamäki

————————————————————————————————————————————————-

Information om Bothnia Slowriders, dåtid och nutid

Bothnia Slowriders är grundat 1997

Det hela startade från några anställda på Wärtsilä, samt deras vänner, sammanlagt 7 personer.

Sten-Erik Björkman, Hans-Olof Norrgård, Christer Kantola, Leif Lindström, Kaj Lönnvik, Kimmo Kanerva och ???, samlades för första gången på Vasa torg i slutet av maj 1997. Bara några månader senare var deltagarna redan en bit över 100 motorister.

År 2023 har Bothnia Slowriders uppskattningsvis 400-600 medlemmar. Det är svårt att uppskatta medlemmarnas antal på grund av att det inte förs register över dem. Varken nu eller då.

Bothnia Slowriders har en egen sida på Facebook, med ca 700 följare.

Bohnia Slowriders har även en egen hemsida: bothniaslowriders.fi

BSR har aldrig uppburit medlemsavgift, men små donationer tas gärna emot på kontot FI43 4055 0017 0560 66. Medlena används för att täcka löpande kostnader såsom för att upprätthålla hemsidan och för att länka till Facebook osv.

BSR är officiellt inte en registrerad förening, men däremot en organiserad hobbygrupp som har en ordförande samt 4-6 styrelsemedlemmar, som väljs varje år vid årsmötet.

BSR:s ordföranden genom tiderna

Sten-Erik Björkman 1997-2003; Roger Svanfors 2003-2018; Lars “Lasse” Jokela 2018-2020 och Kari Hietamäki 2020-

I begynnelsen

Första avfärden startade från Vasa torg och gick mot Replot, dit man ännu på den tiden färdades förutom med motorcykel även med färja. Deltagarna var dessa tidigare nämnda 7 personer.

Bothnia Slowriders ideologi var från början att skapa en positiv bild av motorcyklister och att påvisa att motorcyklister inte är opålitliga i trafiken utan laglydiga vanliga medborgare med ett gemensamt intresse för motorcyklar. Namnet Bothnia Slowriders kom till på initiativ av grundarmedlemmen Christer Kantola och togs i bruk genast under första sommaren.

Tisdagskörningar

Tisdagskörningarna startade de första 20 åren från Vasa torg (1997-2016)

Vartefter mängden deltagare ökade, så blev det allt svårare att ta avfärd från torget på grund av trafikljusen, som delade deltagarna i grupper. För att göra avfärden smidigare så valdes Runsor ABC som samlingsplats år 2016.

Avfärden alltid kl 18.00

Mängden deltagare varierar mellan 10 och 120 motorister, beroende på vädret. 10 vid regn och en bra bit över hundra är inte helt omöjligt vid fint väder. Tisdagskörningarna riktas till mål runtom Vasa på en radie av ca 100 km. Kontakt med målen hålls på förhand, där det bestäms om arrangemang m.m. Förberedelserna sköts av styrelsen och ordförande.

Den gemensamma körsäsongen inleds vid 1 maj och avslutas vid de sista tisdagarna i September.

Lördagskörningar

BSR har ordnat även lördagskörningar, som i regel har varit längre än tisdagskörningarna. De har varierat till mellan 200-500 km / körning.

Längre resor och även utomlands

Redan under de första åren gjorde Bothnia Slowriders även längre resor, bl.a. en till Valamo kloster och en till regionen kring Höga Kusten i Sverige.

Under Roger Svanfors tid gjordes flera resor utomlands. En del till Karelen i Ryssland, en del till Estland och Baltikum samt även Sverige, Norge och mellaneuropa. Resor till olika MotoGP evenemang har även ordnats.

Gemenskap

Vasa Niceriders har under årens lopp samarbetat med Bothnia Slowriders, fastän de verkar självständigt. Gruppen består enbart av damer.

Endurogruppen verkar som en del av Bothnia Slowriders. Endurogruppen deltar i tisdagskörningarna åtminståne en gång i månaden, då kör via alternativa skogsvägar m.m.

Motorcyklisterna i Bothnia Slowriders varierar från nybörjare till motocyklister som kört hela livet. Med finns såväl män som kvinnor, merparten är dock män. Kvinnliga deltagare är varmt välkomna.

Med ryms allt från 125-kubikare till motorcyklar på över 5700 kubik, oavsätt storlek, stil eller märke. Alla är välkomna. Eftersom gruppen verkar i Österbotten och Vasaregionen, är gruppen naturligtvis tvåspråkig.

Gemensamma körningarna följer alltid trafikreglerna och hastighetsbegränsningarna, för vi är ju Slowriders.

Deltagande

För att fräscha upp kunskaperna har det på vårarna ordnats körning på bland annt Botniaring i Jurva. Tanken bakom var att i gemenskap av mer erfarna förare samt bilskolelärare fräscha upp kunskaperna i körning samt att få en bättre känsla av den egna motorcykeln.

BSR har också deltagit i olika evenemang såsom minimässan för motorcyklar i Seinäjoki och välgörenhetsinsamlingar till barnhem i Karelen, Motukka krisfond och insamling medel till evenemang för barn och unga.

Säsongen inleds på första maj med  gemensam körning med Waasa MC och Bothnia Slowriders. Waasa MC har i huvudsak stått för arrangemanget och BSR-åkarna har deltagit i säsongsöppningen. Deltagandet har varit rikt, 300-500 motorcyklister. Händelsen har fått mycket uppmärksamhet av den stora mängden motorcyklister som kör genom staden till 1 maj-firarnas glädje.

Glatt tillsammans

I grunden handlar det om att njuta av sin hobby tillsammans, motorcykelåkandets glädje. Allt i glatt och gott humör. I centrum står givetvis upprätthållandet av god körkultur.

Om du blev intresserad, sikta in dig på tisdagar, samling kl. 18.00 vid Runsor ABC. Välkommen med!

Med vänlig hälsning ordförande Kari Hietamäki 

Tästä se kaikki alkoi.. Det var här som allt startade..